Disclaimer

Disclaimer

Wij hebben de informatie op onze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.  Het is natuurlijk altijd mogelijk dat door een technische storing, bij het bouwen of overzetten naar een nieuwe site of een menselijke fout een gebrek of fout in de informatie is ontstaan. Voor een dergelijke fout of vergissing kan Golfreizen.nl niet aansprakelijk worden gesteld. De op deze site genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten en kunnen gewijzigd worden. Wij  kunnen niet garanderen dat alle faciliteiten gedurende het hele seizoen geopend zijn.

Copyright Golfreizen.nl

Niets van de website mag worden overgenomen, vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Golfreizen.nl